کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع چوب و کاغذ


مصارف تجهیزات ابزار دقیق در صنعت کاغذ و چوب

Instruments Tools in Wood and Sheet Industry


کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع چوب و کاغذ

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع چوب و کاغذ


- اندازه گیری ارتفاع در قسمتهای مختلف پروسه (stock pile, chip bins, bark silos) به روش آولتراسونیك Ultrasonic  ، رادار Radar 

- اندازه گیری دما در grinder

- اندازه گیری فلوی عبوری توسط فلومترهای الكترومگنتیكElectro magnetic  و جرمی مقاوم در برابر خوردگی و دارای قابلیت كاركرد در دماهای بالا

- اندازه گیری فشار در سیالات خورنده با استفاده از سنسورهای سرامیكی

- اندازه گیری دبی پخار توسط فلومتر vortex به همراه جبران سازی دما و فشار

- ارائه پكیج كامل PH ، از حالت معمولی تا حالت كاملا اتوماتیك به همراه شستشو و كالیبراسیون به طور خودكار

- ارائه تجهیزات كدورت سنج Turbidity  ، اندازه گیری اكسیژن، BOD و COD

 

 جهت مشاوره، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 -021