فلومتر

- Flow meter
- اندازه گیری جریان سیالات
- Flow measurement
فلو یکی از مهم‌ترین متغیرهای اندازه‌گیری در صنعت می‌باشد. آب، گاز طبیعی، بخار، روغن، هیدروکربن‌ها، مواد شیمیایی و یا فاضلاب چند نمونه از مایعات است که باید فلوی آن¬ها هرروز اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری همه این سیالات یک روش یکسان وجود ندارد بنابراین تولیدکنندگان روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری فلو ارائه کرده‌اند.

علاوه بر کنترل خودکار فرآیند و با استفاده از ارتباط دو طرفه (سیستم مبتنی بر فیلد باس) فلومترها در سال های اخیر پیشرفته تر شده و قابلیت های نرم افزاری زیر را نیز دارا می باشند

 • ثبت داده ها، نمایش در محل و اندازه گیری مجموع فلو
 • نظارت، کنترل، محاسبه صورت حساب
 • اندازه گیری غلظت در مایعات دو فاز
 • اندازه گیری ویسکوزیته

تجهیزات اندازه گیری فلو را تقریبا در تمام صنایع از جمله صنایع زیر مشاهده کرد:

• شیمیایی
• نفت و گاز
• علوم زیستی
• خوردنی و آشامیدنی
• مدیریت آب
• تولید برق
• کاغذ و خمیر کاغذ
• سیستم سوخت گیری و دوزینگ
• کشتی سازی
• خودرو
• پایه و معدن

شرکت Endress & Hauser دو نوع  فلومترکوریولیس (Coriolis) و فلومتر دمایی (Thermal) را برای اندازه‌گیری فلو به‌صورت جرمی و فلومترالکترومغناطیسی(Electromagnetic)،فلومتر آلتراسونیک (Ultrasonic)، فلومتر ورتکس (Vortex) و فلومتر اختلاف فشار (Differential pressure) را برای اندازه‌گیری فلو حجمی ارائه داده است. هریک از این تجهیزات با توجه به روش اندازه‌گیری قادر به اندازه‌گیری فلوی سیالات با شرایط خاص و همچنین شرایط محیطی متفاوت می‌باشد.
 
برای انتخاب هریک از این تجهیزات باید فاکتورهای مختلفی ازجمله حالت سیال (مایع ، گاز ، دوفازی) ، نرخ فلوی سیال (کم یا زیاد) ، میزان رسانایی سیال ، گرانروی یا ویسکوزیته سیال، میزان ذرات معلق (دوغابی بودن) ، خورنده بودن سیال (اسید) ، دمای سیال و همچنین فشار سیال در نظر گرفته شود.
 
با توجه به نوع سیستم کنترل و قابلیت‌های موردنیاز در انتخاب ترنسمیتر باید فاکتورهای ازجمله دوسیمه (Two-wire loop-powered technology)یا چهارسیمه بودن ، وجود یا عدم وجود نمایشگر برای نمایش فلو به‌صورت محلی ، ارسال اطلاعات بر اساس پروتکل‌های هوشمند(HART،PROFIBUS، Modbus ، EtherNet/IP ،FOUNDATION™ Fieldbus) و استاندارد مربوط به محیط‌های انفجاری (Explosion Hazard) ( FM, CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, INMETRO)  مدنظر قرار گیرد.

در ادامه و در جدول زیر که توسط Endress & Hauser ارائه شده است شرایط مختلف سیال و فرایند و میزان تناسب هر یک از این شرایط با روش‌های مختلف اندازه‌گیری فلو آورده شده است.

 
: suitable

: suitable with limitations
depending on the process conditions 
device
design and material
 
: not suitable

Coriolis
 

Electromagnetic
 

Ultrasonic
 


     برای اندازه گیری فلوی مایعات
 
مایعات معمولی (مثل آب) A A A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از 2l/h) A ŽA C
نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از1000000m3/h) C A A
مایعات غیر رسانا A C A
مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از 50cp) A A B
مایعات برودتی (مثل اکسیژن) A C B
کاربردهای بهداشتی A A A

     برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار
 
گازهای معمولی (مثل هوا) A C C
گازهای مرطوب و کثیف C C A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از20l/min) A C C
نرخ فلوی خیلی زیاد A C C
بخار B C C
 
     کاربردهای خاص
 
سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب B A C
مخلوط مایع / مایع(آب/روغن) A B B
مخلوط مایع / گاز (آب / هوا) B B C
مایعات خورنده (اسید، الکل) A A A
گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید) A C C
استفاده در معدن (دوغاب سنگ) C A C
اندازه گیری دو طرفه A A A
اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند C C A
سایز لوله از 1 تا 400mm از 2 تا 2400mm از 15 تا 4000mm
فشار کاری حداکثر 400bar حداکثر 40bar وابسته به سنسور
دمای کاری (درجه سانتی گراد) از 50- تا 350  از 40- تا 180  از 40- تا 170 
 


 
: suitable

: suitable with limitations
depending on the process conditions 
device
design and material
 
: not suitable

Vortex
 

Thermal
 

Differential pressure
 


      برای اندازه گیری فلوی مایعات
 
مایعات معمولی (مثل آب) A B A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از 2l/h) C C C
نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از1000000m3/h) C C A
مایعات غیر رسانا A B A
مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از 50cp) B B B
مایعات برودتی (مثل اکسیژن) A C A
کاربردهای بهداشتی C B C

     برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار
 
گازهای معمولی (مثل هوا) A A A
گازهای مرطوب و کثیف B B C
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از20l/min) C A B
نرخ فلوی خیلی زیاد A A A
بخار A C A
 
     کاربردهای خاص
 
سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب B C B
مخلوط مایع / مایع(آب/روغن) A B B
مخلوط مایع / گاز (آب / هوا) B B B
مایعات خورنده (اسید، الکل) A C A
گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید) B B A
استفاده در معدن (دوغاب سنگ) C C C
اندازه گیری دو طرفه C C A
اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند C C C
سایز لوله از 1 تا 400mm از 2 تا 2400mm از 15 تا 4000mm
فشار کاری حداکثر 400bar حداکثر 40bar وابسته به سنسور
دمای کاری (درجه سانتی گراد) از 50- تا 350  از 40- تا 180  از 40- تا 170 
 
پرسش های احتمالی در مورد دستگاه تصفیه اب خانگی و دیگر دستگاه های تصفیه آب جهت مشاوره ، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 - 021