آنالیز مایعات

Experts in Liquid Analysis

آنالایزر ها  Analyzer


Experts in Liquid Analysis

آنالیز دقیق مایعات

به منظورحفاظت از محیط زیست، ثابت ماندن کیفیت محصولات، بهینه سازی فرآیند و ایمنی، استفاده از آنالایزرها ضروری می‌باشد. مایعات مانند آب، نوشیدنی ها، محصولات لبنی، مواد شیمیایی و دارویی باید هر روز آنالیزشوند. آنالایزرها با استفاده از مبانی ساده و پیشرفته ترین تکنولوژی ها مایعات را آنالیز می کنند.

آنالایزرها معمولا دارای سه بخش سنسور اندازه گیری ، ترنسمیترهمراه با نمایشگر و کابل ارتباطی سنسور و ترنسمیتر می باشند. بخش ترنسمیتر در بعضی تجهیزات شامل یک کنترلر PID به منظور کنترل متغیر مورد اندازه گیری می باشد. این تجهیزات برای ارسال اطلاعات از پروتکل‌های هوشمند ارتباطی مانندHART،PROFIBUS، Modbus ، EtherNet/IP ،FOUNDATION™ Fieldbus   استفاده می کنند.

مسأله مهم دیگری که در استفاده از آنالایزرها باید مورد توجه قرار گیرد تجهیزات مورد نیاز نمونه برداری به منظور آماده سازی نمونه می باشد که بسته به متغیر مورد اندازه گیری و نوع سنسور متفاوت می باشد. 

مزایای استفاده از آنالایزر ها

• با استفاده از سنسورهای استاندارد و پیشرفته ترین تکنولوژی ها پارامترهای مختلف مایعات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

• آنالیز دقیق مایعات کمک می کند تا بازده تولید محصولات کیفیت محصولات و ایمنی فرایند افزایش یاید.

• پروتکل های پیشرفته ارتباطی مصرف کنندگان را قادر می سازد تجهیزات خود را به طور یکپارچه به سیستم های تولید و کسب و کار و مدیریت دارایی مجموعه خود ادغام کنند.

 

تکنولوژی Memosen

در انالایزرها علاوه بر سنسور مسئله انتقال اطلاعات از سنسور به ترنسمیتر نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. هنگامی‌که pH را اندازه‌گیری می‌کنیم جریان اندازه‌گیری کم و مقاومت داخلی سنسور بالا می‌باشد علاوه بر این هنگام اتصال به فرستنده نیاز به امپدانس بالا دارد.

رطوبت موجود در اتصال سنسور می تواند باعث تغییر در میزان اندازه گیری شود  و یا  موجب عدم انتقال سیگنال اندازه گیری شود. تکنولوژی Memosens با استفاده از دیجیتال کردن مقادیر اندازه گیری در سنسور و انتقال آن به فرستنده بدون تماس الکتریکی تغییرات اساسی در انتقال امن اطلاعات ایجاد کرده است و در ضمن این اتصال نسبت به رطوبت حساس نمی باشد. با پیشرفت تکنولوژی نسل جدید سنسورها دارای مزایای بیشتری می باشد و محدودیت های گذشته آن ها از بین می رود.

Experts in Liquid Analysis-MemosenTechnology
 

ترکیب سنسورهای دیجیتال با حافظه داخلی در تکنولوژی Memosens

سنسورها با تکنولوژی Memosens، اطلاعات کالیبراسیون فعلی و سایر اطلاعاتی را که می توانند برای تعمیر و نگهداری پیش بینی شده مانند ساعت های کاری، حداکثر و حداقل اندازه گیری شده و حداکثر و حداقل دمای مورد استفاده قرار گیرند، ذخیره می کنند. هنگامی که سنسور نصب می شود، داده های کالیبراسیون به صورت خودکار به فرستنده منتقل می شود و برای محاسبه مقدار فعلی استفاده می شود.

نتیجه:

• ثبت میزان اندازه گیری بر اساس اندازه گیری یک متغیر نیست بلکه تمام داده های سنسور مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد.

• کارکرد فعلی سنسور می‌تواند متناسب با داده‌های گذشته باشد

نمایش قطع اتصال بین سنسور و ترنسمیتر

اگر جریان سیگنال قطع شود انتقال داده‌های اندازه‌گیری دیجیتال به‌طور خودکار یک پیغام خطا ایجاد می‌کند. و این بدون توجه به این است که آیا سنسور یا کابل اندازه گیری دیگر به درستی کار نمی کند.

نتیجه:

• در دسترس بودن نقطه اندازه گیری به طور چشمگیری افزایش یافته و تضمین شده است.

• تشخیص قطع شدن اتوماتیک سنسور اجازه می دهد تا جایگزینی سنسور بدون مشکل باشد.

انتقال اطلاعات از سنسور به ترنسمیتر بدون اتصال فیزیکی

اطلاعات در سنسورها با تکنولوژی Memosens بدون وجود اتصال الکتریکی بین کانکتور سنسور و کابل منتقل می شوند.

نتیجه:

• نسبت به خوردگی حساس نیست

• یک سیستم اتصال که حتی زیر آب کار می کند

• نسبت به تغییر میزان اندازه گیری به دلیل رطوبت مقاوم استExperts in Liquid Analysis-MemosenTechnology
 

سنسورهای با تکنولوژی Memosens اولین سنسورهایی هستند که اجازه می دهد کالیبراسیون
و تنظیم با فاصله از نقطه اندازه گیری و در آزمایشگاه باشد.

نتیجه:

• در دسترس بودن نقطه اندازه گیری با جایگزینی سریع و آسان سنسورهای کالیبراسیون به وضوح افزایش می یابد.

• کالیبراسیون / تنظیم سنسور تحت شرایط مطلوب در آزمایشگاه اندازه گیری انجام می شود.

• مدت زمان کالیبراسیون به تشخیص سریع و جایگزینی سریع سنسور کاهش می یابد

 
Experts in Liquid Analysis-MemosenTechnology

ایمنی EMC از طریق جدا کردن گالوانیکی محلول از ترنسمیتر

مدارهای الکترونیکی مجتمع درون سنسور سیگنال آنالوگ سنسور رابه اطلاعات دیجیتال تبدیل می کند که از طریق کابل بدون اتصال الکتریکی و تداخل پتانسیل به ترنسمیتر منتقل می شود.


 
آنالایزرها

pH sensors

Turbidity sensors

ORP sensors

Chlorine Sensors

Counductivity Sensors

oxygen sensors