آقاي مهندس حامد هاشمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد برق کنترل

سوابق اجرايی:
شروع فعالیت بازرگانی در زمينه واردات وتوزيع تجهيزات فشار ضعيف
واتوماسيون زيمنس از سال 1386

کارشناس ارشد تجهیزات ابزار دقیق
عضو فعال اتحاديه برق صنعتی ایران
عضو انجمن اتوماسیون صنعتی ایران
طراح و مجری تجهیزات اتوماسیون صنعتی
طراحی، پياده سازی و نصب پروژه های برق صنعتی
نشانی پست الکترونیک:   h.hashemi@amitistech.com 
آقای مهندس احسان توکلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

سوابق کاری:
مدیرطراحی تجهیزات سیستم های اتوماسیون توزیع شده(dcs) در چندین کارخانه
کارشناس ارشد تجهیزات ابزار دقیق 
مدرس تجهیزات اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق برندهای زیمنس ، یوکوگاوا و ...

نشانی پست الکترونیک: e.tavakoli@amitistech.com
مدیر اجرایی
آقای مهندس علی اصغر سفیدی

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

سوابق کاری:
مدیر پروژه های صنعتی
کارشناس و طراح سیستم های برق صنعتی
طراح تابلو های کنترل و قدرت 

نشانی پست الکترونیک: a.sefidi@amitistech.comآقای مهندس مجتبی قاسمی حامد

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی برق - گرایش الکترونیک
معاونت دپارتمان فنی ، مهندسی و تعمیرات تجهیزات صنعتی

عضو انجمن رباتیک ایران

نشانی پست الکترونیک: m.ghasemi@amitistech.comواحد فنی
آقای مهندس حسین جعفری

تحصیلات : کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل

مسئول بخش R&D دپارتمان فنی
طراح تجهیزات برق صنعتی
طراح تابلو های کنترل و قدرت
طراحی پايه و تفضيلی سيستم‌های كنترل (PLC Siemens) ومانیتورینگ(Win CC,PM Designer,...)
كاليبراسيون و به روزرسانی ابزاردقيق 
نشانی پست الکترونیک: h.jafari@amitistech.com
واحد فنی
آقای مهندس امید غریبی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل
مسئول واحد تعمیرات تخصصی تجهیزات اتوماسیون
سوابق اجرایی در صنعت تصفيه آب و فاضلاب و انواع سیستمهای آب شیرین کن به روش RO
طراح سيستم‌های كنترل (DCS, FCS, ESD )
امور مشاوره خريد و نصب سيستم‌ها و تجهيزات مختلف برق
توسعه و نوسازی سيستم‌های كنترل و اتوماسيون
نشانی پست الکترونیک: technical@
amitistech.com
مدیر فروش
خانم  مهندس مرضیه یعقوبی

تحصیلات: کارشناس ارشد بازرگانی
کارشناس امور قرارداد های بین المللی 
مدیر فروش تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی - ابزار دقیق