علت نیاز به تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترهای دستگاه تصفیه آب باید بعد از گذشت مدت زمان معینی تعویض شوند. علت نیاز به تعویض فیلترها تجمع ذرات معلق موجود در آب نظیر شن و ماسه، گل و لای و ذرات فلزی ناشی از خوردگی لوله ها و .... است كه توسط فیلترها از آب جدا میشوند و در پشت فیلترها رسوب می کنند. این ذرات باعث کاهش حجم و فشار آب خواهد شد و همچنین منشأ آلودگی های ثانویه است..

فیلترهای كربنی نیز كه وظیفه حذف طعم و بوهای نامطلوب، کلر، گازهای شیمیایی از آب را دارند، حدود 6 ماه بعد از استفاده اشباع و نمی توانند ناخالصی ها را جذب کنند. در این حالت گازهای شیمیایی و كلر از این فیلترها عبور کرده و باعث افت كیفیت آب می شوند.
همچنین تخریب فیلترهای پیش تصفیه آب به مرور زمان باعث صدمه زدن به غشای RO شده و غشای دستگاه تصفیه آب خانگی را تخریب می كنند. درحالی كه با تعویض به موقع این فیلترها می توان از صدمه به غشای RO جلوگیری كرد و هزینه نگهداری دستگاه را كاهش داد.


همانطور که گفته شد زمان عمر مفید فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی حدود 6 ماه میباشد. این زمان نشان دهنده حداكثر عمر مفید فیلتر ها است. اما بسته به كیفیت آب منطقه شما ممكن است فیلترها زودتر از موعد نیاز به تعویض داشته باشند. جهت كسب اطلاعات بیشتر در مورد زمان تعویض فیلترها با فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

تصفیه ، تصفیه آب ، دستگاه تصفیه آب ، دستگاه تصفیه آب خانگی ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک ، پیوریکام ، پیوریتک ، تصفیه آب 6مرحله ای ، تصفیه آب زیر سینکی ، دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای ، دستگاه تصفیه آب زیر سینکی ، دستگاه تصفیه آب خانگی 6مرحله ای، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام 6 مرحله ای، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک 6 مرحله ای ، اورجینال ، تایوان ، تصفیه تایوانی ، تصفیه آب تایوانی ، دستگاه تصفیه آب تایوانی ، دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام تایوانی ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک تایوانی ، پیوریکام تایوانی ، پیوریتک تایوانی ،شش مرحله ای،تنظيم متابوليسم بدن ، حذف انگل ، حذف ترکیبات سرطان زا ، حذف ترکیبات شیمیایی ، حذف نیترات ، حذف نیتریت از آب ، حذف ویروس ها ،حذف کامل آلودگی آب ، حذف کامل کلر، داشتن پوست سالم ، كاهش بروز سرطان گوارش،تصفیه puricom، تصفیه آب puricom ، دستگاه تصفیه آب puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک puricom ، پیوریکام puricom ، پیوریتک ، تصفیه آب 6مرحله ای puricom ، تصفیه آب زیر سینکی puricom ، دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای puricom ، دستگاه تصفیه آب زیر سینکی puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی 6مرحله ای puricom، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام 6 مرحله ای puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک 6 مرحله ای puricom ، اورجینال puricom ، تایوان puricom ، تصفیه تایوانی puricom ، تصفیه آب تایوانی puricom ، دستگاه تصفیه آب تایوانی puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام تایوانی puricom ، دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک تایوانی puricom ، پیوریکام تایوانی puricom ، پیوریتک تایوانی puricom ،شش مرحله ای puricom،بزرگترین آب شیرین کن اسمز معکوس ، آب شیرین کن تبخیری ،آب شیرین کن تقطیری ، آب شیرین کن جزیره کیش ،آب شیرین کن خورشیدی چند مرحله ای ، آب شیرین کن مغناطیسی ، آب شیرین کن مپنا ،آب شیرین کن های تبخیری ،آب شیرین کن پیوریکام ، آب شیرین کن چاه ، کشاورزی ، بزرگترین آب شیرین کن جهان ، دستگاه آب شیرین کن جهت کشاورزی ، دستگاه آب شیرین کن چیست ، کارخانه آب شیرین کن چابهار،دستگاه تصفیه آب زلال ، دستگاه تصفیه آب زیر سینکی ، دستگاه تصفیه آب ساخت ایران ،دستگاه تصفیه آب ساخت تایوان ،دستگاه تصفیه آب سامسونگ ، دستگاه تصفیه آب سه مرحله ای ،دستگاه تصفیه آب سونی استار، دستگاه تصفیه آب ژاپنی ، زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب ، زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب ، فیلتر تصفیه آب ، قیمت فیلتر،قیمت آب تصفیه کن  , soft waterقیمت تصفیه آب , soft waterمضرات کلر ، مضرات کلر استخر ، مقدار کلر در آب استخر ، میزان کلر در آب استخر ، نمایندگی دستگاه تصفیه آب  , soft waterنیترات در آب ، نیترات در آب آشامیدنی ، نیترات در آب تهران ، نیترات در آب زیرزمینی ، نیترات در اب شور،قیمت تصفیه ، قیمت تصفیه آب ، قیمت دستگاه تصفیه آب ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک ، قیمت پیوریکام ، قیمت پیوریتک ، قیمت تصفیه آب 6مرحله ای ، قیمت تصفیه آب زیر سینکی ، قیمت دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای ، قیمت دستگاه تصفیه آب زیر سینکی ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی 6مرحله ای، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام 6 مرحله ای، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک 6 مرحله ای ، اورجینال ، قیمت تایوان ، تصفیه تایوانی ، قیمت تصفیه آب تایوانی ، قیمت دستگاه تصفیه آب تایوانی ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریکام تایوانی ، قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی پیوریتک تایوانی ، قیمت پیوریکام تایوانی ، قیمت پیوریتک تایوانی ، قیمت شش مرحله ای ،آب تصفیه کن , soft waterآب تصفیه کن , water tek تصفیه آب آکوا بست ، تصفیه آب آکوا واتر ، تصفیه آب آکوا پرو ،دستگاه تصفیه آب  , soft waterقیمت آب تصفیه کن , soft waterقیمت آب تصفیه کن  ,water tekقیمت تصفیه آب , soft waterقیمت تصفیه آب خانگی , soft waterقیمت دستگاه تصفیه آب ,soft waterقیمت دستگاه تصفیه آب, water tekنمایندگی تصفیه آب آکوا ،نمایندگی دستگاه تصفیه آب water tek