پارامتر های تاثیر گذار بر تصفیه آب

 

پارامترهای محاسباتی بر تصفیه آب

Computational Parameters on Treatment Water 

با پیشرفت علم پزشکی و آزمایشگاه ها با توجه به آنالیز آب می توان میزان آلودگی های موجود در آب را بررسی و با توجه به این آلاینده ها روش های مناسب تصفیه آب ارائه داد.

از پارامترهای تاثیر گذار بر روی کیفیت آب می توان به موارد زیر که از مهمترین آن ها می باشد اشاره نمود.


TDS (کل مواد جامد محلول در آب) و تاثیر آن بر تصفیه آب

Total Dissolved Solids که به اختصار TDS گفته می شود یا کل مواد جامد موجود در آب نشان دهنده مقدار یون های موجود در آب می باشد.واحد اندازه گیری TDS میلی گرم بر لیتر (ppm) می باشد .برای آشنایی بیشتر با پارامتر TDS می توانید مقاله مربوط به آن کل مواد جامد محلول در آب TDS را مطالعه نمایید.


هدایت الکتریکی (EC) و تاثیر آن بر تصفیه آب

Electrical Conductivity  که اختصار EC خوانده می شود یا همان هدایت الکتریکی رسانایی یون ها می باشد که واحد آن میکرو زیمنس بر سانتی متر است.

آب های لوله کشی و آب هایی که آلودگی در آن ها کم است رابطه TDS و EC به صورت TDS = 0.5 EC می باشد ولی اگر آلاینده های فیزیکی و شیمیایی درون آب ها زیاد باشد دیگر این رابطه صدق نمی کند.

 

سختی کل یا TH و تاثیر آن بر تصفیه آب

Total Hardness که به اختصار TH خوانده می شود یا همان سختی کل به مجموع یون های کلسیم و پتاسیم موجود در آب گفته می شود که مقدار سختي را برحسب mg/li CaCo3 بيان مي كنند.
برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید مقاله سختی آب و نیز مقالات مضرات و فواید سختی آب و یا راه های حذف سختی آب را مطالعه بفرمایید.

 

کدورت یا Turbidity و تاثیر آن بر تصفیه آب

کدورت آب بر اساس شفافیت یا کدر بودن آن تعیین می گردد و بر همین اساس نور تابیده شده به آب،میزان باز تابیده و میزان جذب شده تعیین می شود. واحد کدورت آب NTU است.آب آشامیدنی حتما باید شفاف و فاقد هرگونه آلودگی باشد.

پارامترهای تاثیر گذار بر تصفیه آب

 

اکسیژن مورد نیاز بیولیژیکی یا BOD و تاثیر آن بر تصفیه آب

Biological Oxygen Demand که به اختصار BOD گفته می شود یا همان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یکی دیگر از پارامترهای اندازه گیری و تعیین کیفیت آب است به این صورت که باکتری ها با اکسیژن تغذیه می کنند تا بتوانند مواد آلی آب را تجزیه کنند،این اندازه گیری در دوره 5 روزه شاخص تعفن پذیری نمونه آب می باشد.

 

خاصیت قلیایی و اسیدی یا همان PH و تاثیر آن بر تصفیه آب

potential of hydrogen که به اختصار PH  گفته می شود میزان اسیدی یا بازی بودن آب را نشان می دهد. بازه PH بین عدد 0 تا 14 است که هرچه این بازه به صفر نزدیک تر باشد آب اسیدی تر و هر چه به عدد 14 نزدیک تر باشد آب قلیایی تر می شود، همچنین PH هفت نشان دهنده خنثی بودن آب است.

با توجه به پارامتر های تاثیر گذار بر تصفیه آب برای داشتن آبی که پارامترهای فوق در محدوده مجاز و استاندارد قرار داشته و آب سالم و بهداشتی در دسترس باشد نیاز به دستگاه تصفیه آب خواهد بود که میزان هریک از این پارامترها را در محدوده استاندارد خود تنظیم می نماید.

 
پرسش هاي احتمالي در مورد دستگاه تصفيه اب خانگي و ديگر دستگاه هاي تصفيه آب

.

جهت مشاوره و یا سفارش خرید 
با شماره تلفن های
09126121230 - 77654870 - 77654805 (021)
 
تماس حاصل فرمایید.