پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو های کنترل سیستم Burner  شرکت پالایش نفت جی اصفهان: 

در این پروژه با استفاده از تجهیزات اتوماسیون صنعتی ساخت شرکت زیمنس آلمان، تابلوی کنترل کوره مربوط به سال  1988 با سیستم تابلوی کنترل و مانیتورینگ به روز رسانی گردید.

در این پروژه به دلیل حساسیت بالای سیستم از لحاظ اقتصادی و ایمنی از تجهیزات مرغوب و معتبر اروپایی استفاده گردید تا احتمال خطا در این سیستم به صفر نزدیک گردد.

PLC مورد استفاده در این پروژه از نوع S71200 و مانیتورینگ آن نیز از نوع KTP بوده است . به دلیل شرایط محیطی از لحاظ گرما و رطوبت از کولر ریتال استفاده شده است .در ادامه برخی از مشخصات این پروژه از قبیل صفحات گرافیکی و ... آمده است .