مشاوره در انتخاب و تامین انواع تجهیزات ابزاردقیق شرکت پتروشیمی امیرکبیر

این شرکت مفتخر است تامین تجهیزات ابزار دقیق شرکت پتروشیمی امیرکبیر را از سال 1393 تا هم اکنون بر عهده داشته است.به منظور انتخاب مناسب با رویکرد توجیه اقتصادی ابتدا مشخصات تجهیز مورد نیاز از طریق کارفرما در اختیار این شرکت قرار می گرفت و با توجه به مشخصات، تجهیزات ابزاردقیق مربوطه انتخاب و پس از تائید پیشنهادات فنی تجهیزات خریداری و تحویل کارفرما گردید. در ادامه به برخی از تجهیزات تامین شده در این پروژه اشاره می شود.

- Pressure Gauge ساخت شرکت ویکا (Wika ) آلمان

- Temperature Gauge ساخت شرکت ویکا (Wika )  آلمان

- سوئیچ باکس ساخت شرکت Westlock انگلستان مورد استفاده در On-Off Valve

- بریر های ساخت شرکت MTL Instrument