اندازه گیری نقطه ای سطح در مایعات
Point level detection in liquids
 
Point level detection Vibronic

اندازه گیری نقطه ای سطح به روش ارتعاشی یا دیاپازونی
Point level detection Vibronic

در این روش یک سنسور به شکل دیاپازون در فرکانس رزونانس در حال ارتعاش می باشد. این تجهیز با پیزوالکتریک کار می کند. هنگامی که سنسور وارد مایع می شود فرکانس نوسان تغییر می کند. این تغییر توسط تجهیز اندازه گیری تجزیه و تحلیل شده ویک سوییچ را فعال می کند.


مزایا (Advantages)
• تحت تاثیر سیال نیست
• آماده برای استفاده بدون کالیبراسیون
• مناسب برای استفاده برای مایعات توربولنت و در حال تلاطم
Point level detection Capacitance

انداره گیری سطح به روش اندازه گیری نقطه ای خازنی
Point level detection Capacitance

یک پروب خازنی ممکن است با یک خازن الکتریکی مقایسه شود. با پر شدن مخزن ظرفیت پروب افزایش می یابد. این تغییر الکتریکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به صورت یک سوییچ نشان داده می شود.

مزایا (Advantages)
• مقاوم در برابر شرایط و عملکرد ایمن
• راه اندازی ساده
• مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف
• عملکرد قابل اطمینان
Point level detection Conductive


اندازه گیری سطح به روش اندازه گیری نقطه ای هدایت الکتریکی
Point level detection Conductive

مقاومت بین الکترودهای اندازه گیری با وجود یا عدم وجود سیال تغییر می کند. در پروب های تکی دیواره مخزن نقش پروب دوم را دارد.

مزایا (Advantages)
• تشخیص چند نقطه با یک اتصال به فرایند
• کارکرد ساده
Point level detection Float Switch

اندازه گیری نقطه ای سطح به روش سوئیچ شناور
Point level detection Float Switch


همانطور که سوئیچ روی سطح مایع بالا می شود، یک حسگر نصب شده موقعیت  را تشخیص می دهد و عملیات سوئیچینگ را فعال می کند.


مزایا (Advantages)
• اصل اندازه گیری مطلوب
• مناسب برای برنامه های کاربردی Ex
 Point level detection Radiometry

روش اندازه گیری نقطه ای رادیومتری
Point level detection Radiometry


منبع گاما، ایزوتوپ سزیم یا کبالت است که پرتو گاما را منتشر می کند و هنگامی که از داخل مواد عبور عبور می کند ضعیف می شود. با اندازه گیری رادیو اکتیو جذب شده توسط سیال موقعیت نقطه ای سیال داخل مخزن مشخص می شود. سیستم اندازه گیری شامل منبع، محفظه منبع و گیرنده می باشد.

مزایا (Advantages)
• اندازه گیری غیر تماس از بیرون مخزن
• مناسب برای مواردی که روش های دیگر پاسخگو نمی باشد


 جهت مشاوره ، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 - 021