اندازه گیری پیوسته سطح در مایعات

Continuous level measurement in liquids
روش راداری  (Radar)
اندازه گیری سطح به روش راداری
Radar level transmitter


تجهیزات اندازه گیری سطح به روش راداری با پالس های فرکانس بالای رادار کار می کند که توسط یک آنتن منتشر می شود و از سطح محصول منعکس می شود. تجهیزاتی که برای Tank Gauging استفاده می شوند هم با امواج پالسی و هم امواج راداری مدوله شده  کار می کنند. زمان برگشت موج (پالس) راداری منعکس شده از سطح محصول متناسب با مسیر طی شده می باشد. اگر مشخصات هندسی مخزن موجود باشد ، سطح می تواند محاسبه شود.

مزایا (Advantages)
• اندازه گیری بدون تماس ، اندازه گیری بدون تعمیر و نگهداری
• تحت تاثیر خواص سیال مانند چگالی و هدایت الکتریکی نمی باشد
• برای دمای بالا تا 450 درجه سانتی گراد /842 درجه فارنهایت


 
Guided radar level transmitter


روش رادار هدایت شده (Guided radar)
اندازه گیری سطح به روش رادار هدایت شده
Guided radar level transmitter


در این روش امواج راداری با فرکانس  بالا در طول یک پروب هدایت می شود. هنگامی که امواج رادار به سطح سیال برخورد می کند مشخصه امپدانس تغییر کرده و بخشی از پالس منعکس می شود. زمان بین ارسال و دریافت پالس اندازه گیری شده و توسط دستگاه اندازه گیری آنالیز می شود در نتیجه فاصله بین سطح سیال تا تجهیز به صورت پیوسته اندازه گیری می شود.

مزایا (Advantages)
• اندازه گیری قابل اطمینان
• تحت تاثیر شرایط سطح سیال و موانع موجود در مخزن قرار نمی گیرد
• ایمنی اضافه از طریق تشخیص انتهای پروب ((End-of-Probe (EoP)


 
Ultrasonic Level Transmitter


روش آلتراسونیک (Ultrasonics)
اندازه‌گیری سطح به روش آلتراسونیک
Ultrasonic Level Transmitter

روش اندازه گیری آلتراسونیک براساس اصل زمان پرواز امواج می باشد. یک سنسور پالس های آلتراسونیک را ارسال می کند سطح سیال امواج را منعکس می کند و سنسور مجددا آن را دریافت می کند. زمان پرواز سیگنال منعکس شده با مسافت بین سطح سیال و تجهیز ارتباط دارد. با استفاده از مشخصات هندسه شناخته شده مخزن سطح می تواند محاسبه شود.

مزایا (Advantages)
• اندازه گیری بدون تماس ، اندازه گیری بدون تعمیر و نگهداری
• تحت تأثیر خواص محصول قرار نمی گیرد
• کالیبراسیون بدون پر کردن یا تخلیه مخزن
• تمیز شدن خودکار به دلیل ارتعاش سنسور

 
Hydrostatics level transmitter


روش هیدروستاتیک (Hydrostatics)
اندازه گیری سطح به روش هیدروستاتیک
Hydrostatics level transmitter


اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک در مخازن باز مبتنی بر تعیین فشار هیدرواستاتیک است که توسط ارتفاع ستون مایع تولید می شود. بنابراین فشار به دست آمده برای اندازه گیری مستقیم سطح می باشد. در مخازن بسته ، مخازن تحت فشار فشار هیدرواستاتیک ستون مایع باعث  ایجاد تفاوت در فشار اندازه گیری شده می شود.

مزایا (Advantages)
• تحت تاثیر کف روی سطح سیال قرار نمی گیرد
• تحت تاثیر شکل مخزن و موانع موجود در مخزن قرار نمی گیرد
• کارکرد ساده


 
capacitance level transmitter

روش ظرفیت خازنی (Capacitance)
اندازه گیری سطح به روش ظرفیت خازنی
capacitance level transmitter


این روش بر اساس تغییر ظرفیت خازن سطح را اندازه گیری می کند. پروب و دیواره مخزن یک خازن را تشکیل می دهند که ظرفیت آن بستگی به مقدار محصول در مخزن دارد ، یک مخزن خالی دارای ظرفیت پایین تر و یک ظرف پر  ظرفیت بالاتری دارد.

مزایا (Advantages)
•  پروب سازگار با محیط های مختلف
• عملکرد قابل اعتماد در سیالات با ویسکوزیته بالا


 
radiometry level transmitter


روش رادیومتری (Radiometry)
اندازه گیری سطح به روش رادیومتری
radiometry level transmitter


منبع گاما، ایزوتوپ سزیم یا کبالت است که پرتو گاما را منتشر می کند و هنگامی که از داخل مواد عبور عبور می کند ضعیف می شود.با اندازه گیری رادیو اکتیو جذب شده توسط سیال سطح سیال داخل مخزن مشخص می شود. سیستم اندازه گیری شامل منبع، محفظه منبع و گیرنده به همراه ترنسمیتر می باشد.

مزایا (Advantages)
• اندازه گیری غیر تماس از بیرون مخزن
• مناسب برای مواردی که روش های دیگر پاسخگو نمی باشد


 
servo level transmitter


روش سروو (Servo)
اندازه گیری سطح به روش سرو
servo level transmitter


یک دیسپلیسر کوچک با استفاده از سروو موتور روی سطح مایع قرار می گیرد


 جهت مشاوره ، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 - 021