کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نیروگاهی


مصارف تجهیزات ابزار دقیق در صنعت نیروگاهی

Instruments Tools in Power Plant Industry


کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نیروگاهی

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نیروگاهی


- مشاوره در اننخاب و تامین انواع تجهیزات اندازه گیری فلوی جرمی مازوت یا گازوئیل Gasoline ورودی به بویلر با استفاده از فلومتر های Coriolis 

- انواع تجیهزات اندازه گیری سطح مخازن سوخت به روش رادار Radar با برندهای معتبر

- اندازه گیری سطح آب كندانس در كندانسور اصلی به روشGuided Radar

-  اندازه گیری دبی حجمی با استفاده از فلومتر های ویژه بر روی خطوط گاز ورودی به نیروگاه

- اندازه گیری سطح آب در پیش گرم كن های فشار كم و زیاد و نیز بویلر درام به روشGuide Radar

- مشاوره و تامین انواع تجیهزات ابزار دقیق برای سیستم كولینگ اصلی آب نیروگاه

- تامین پكیج كامل ابزار دقیق برای سیستم تصفیه خانه نیروگاه

- اندازه گیری فلوی عبوری در خطوط Unloading و جبران سازی حرارتی

- اندازه گیری سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه به روش Ultrasonic

- تامین سوئیچینگ لازم در سطوح LL , L , HH , H  مخازن ذخیره سوخت و آب با استفاده از روش vibration level switch

- فلومترهای ویژه اندازه گیری دبی بخار

 

 جهت مشاوره، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 -021