آدرس :    تهران - خیابان سهروردی شمالی - نرسیده به چهارراه خرمشهر - خیابان شریف - پلاک 24 - واحد 2

تلفن :      77618825-77654805- 77654870 
 
دورنگار  77618817
               

77618825, TEL:         (+98) 21 77654870 , 77654805

FAX :        (+98) 21 77618817


 


Website: www.amitistech.com
Email:    info@amitistech.com