تصفیه آب به روش راکتور غشایی

امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب ، روش غشایی (MBR)  است که در این روش ، جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود .
با نصب این غشاها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می دهند .
MBR فن‌آوری جدیدی محسوب می‌شود که ترکیبی از تصفیه‌ به‌روش لجن فعال سنتی و فن‌آوری نوین جداسازی توسط ممبران می‌باشد .
به‌علت خاصیت جداسازی قوی ممبران ، لجن فعال و مواد آلی با مولکول‌های بزرگ می‌توانند در مخزن MBR جمع‌آوری شوند و آب تمیز هم می‌تواند با عبور کردن از میان ممبران تصفیه گردد . در این روش ، غلظت لجن بسیار بیش‌تر از روش سنتی است و زمان اقامت فاضلاب در مخزن اول و زمان اقامت لجن در مخزن دوم می‌تواند به‌صورت جداگانه کنترل شود .
در روش MBR  نه‌تنها فاضلاب معمولی ، بلکه بسیاری از فاضلاب‌های آلوده شده با مقادیر بسیار زیاد مواد آلی نیز می‌توانند تصفیه گردند .
به‌علت خاصیت جداسازی مربوط به ممبران ، آب خروجی بدون مواد معلق و کلوئیدی ، دارای کیفیت خوبی بوده ، آنچنانکه می‌تواند بدون بروز هرگونه مشکلی ، با هدف بازگردانی و استفاده مجدد از پساب مورد توجه قرار گیرد .
کیفیت فاضلاب تصفیه شده در این سیستم به مراتب بالاتر از روش لجن فعال بوده به نحوی که پارامترهای  COD و  BOD بصورت چشمگیری کاهش می یابد .