دیونایزر

دیونایزر دستگاهی است  شامل یک ستون کاتیونی و یک ستون آنیونی که قابلیت تولید آب بدون یون  با هدایت الکتریکی یک میکروزیمنس  را  دارا   می باشد . در ستون کاتیونی کلیه کاتیونها شامل کلسیم ، منیزیم سدیم و پتاسیم توسط رزین کاتیونی و در ستون آنیونی کلیه آنیونها شامل کربنات ، سولفات ، کلرید و نیترات  توسط رزین آنیونی حذف می گردند .
بعد از اشباع رزین ها ، جهت احیاء ستون کاتیونی از اسید پروتن مانند اسید کلریدریک و یا اسید سولفوریک و احیاء ستون آنیونی از هیدروکسید مانند سود (NaOH) استفاده می شود .

ویژگی های دیونایزر :

• دریچه مناسب جهت بازدید و لوله کشی PVC
• مجهز به شير هوا گيري ، فشارسنج ، PH متر و هدایت سنج الکتریکی
• بدنه از جنس استيل / فايبر گلاس /كربن استيل با پوشش داخلی / PVC
• قابل ارائه با سه شير دستي، نيمه ‌‌اتوماتيك و تمام اتوماتيك جهت شستشوي معكوس

کاربرد دیونایزر :

• صنایع آبکاری
• صنایع پزشکی
• صنایع داروسازی
• صنایع آب مقطر سازی