برق صنعتی، برق صنعتی آمیتیس، تابلو برق ، تابلو کنترل
 

برق صنعتی

 

توانمندی های برق صنعتی

طراحی و ساخت تابلو توزیع Distribution ، تابلو کنترل (مدار فرمان )
طراحی و ساخت تابلو راه انداز موتور (درایو، سافت استارتر، ستاره مثلث)
طراحی و ساخت تابلو بانک خازنی
طراحی و ساخت تابلو دیزل ژنراتور